ราคาทองคำวันนี้ กระดานสนทนา Lite Mode PDA Mode กราฟเทคนิค ราคาทองคำ ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลก อัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อลงโฆษณา
 
   
 
" Goldhips.com : แหล่งข้อมูล ข่าว และบทวิเคราะห์รายวันสำหรับนักลงทุนทองคำ "
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการลงโฆษณามาทางอีเมล์ : goldhips@yahoo.com

ไม่รับลงโฆษณาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง และแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดอัตราค่าโฆษณา, การโอนเงินค่าโฆษณา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างหน้าเว็บ

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UIP) : กว่า 10,000 คน/วัน

จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเรียกชม (Pageviews) :
กว่า 700,000 หน้า/เดือน

 
  อัตราค่าลงโฆษณา : คุ้มค่าด้วยการลงโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายคุณภาพที่มีกำลังซื้อระดับปานกลางถึงระดับสูง
ตำแหน่ง
รายละเอียดป้ายโฆษณา
สถานะ
ลงโฆษณา
1 เดือน
ลงโฆษณา
แบบ 3 เดือน
(ส่วนลด 5%)
ลงโฆษณา
แบบ 6 เดือน
(ส่วนลด 10%)
ลงโฆษณา
แบบ 12 เดือน
(ส่วนลด 20%)
A
ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด
ป้ายขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด
ขนาด 728 x 90 pixels
รับไม่เกิน 5 ป้าย
(แสดงผลทุกหน้าแบบ Random)

เมื่อเปิดหน้าเว็บใหม่ทุกครั้ง
ระบบจะสุ่ม 1 ป้ายโฆษณาเท่านั้น
เพื่อนำมาแสดงผลที่ตำแหน่ง A
(สุ่มโชว์ 1 ป้ายต่อ 1 หน้าเว็บ)
สอบถามอัตราค่าโฆษณาทางอีเมล์ : goldhips@yahoo.com
A2

ป้ายขนาดใหญ่สะดุดตา
ขนาด 300 x 250 pixels
รับไม่เกิน 3 ป้าย สุ่มป้าย Random

(แสดงผลเฉพาะหน้าแรก Home)

เมื่อเปิดหน้าเว็บใหม่ทุกครั้ง
ระบบจะสุ่ม 1 ป้ายโฆษณาเท่านั้น
เพื่อนำมาแสดงผลที่ตำแหน่ง A2
(สุ่มโชว์ 1 ป้ายต่อ 1 หน้าเว็บ)

สอบถามอัตราค่าโฆษณาทางอีเมล์ : goldhips@yahoo.com
B
ป้ายขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด
ขนาด 728 x 90 pixels
(แสดงผลเฉพาะหน้าแรก Home)


สอบถามอัตราค่าโฆษณาทางอีเมล์ : goldhips@yahoo.com
  หมายเหตุ
 

ไม่รับลงโฆษณาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, ผิดศีลธรรม, ธุรกิจขายตรง และแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบต่างๆ

ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่มีป้ายโฆษณา ทางเราจะออกแบบป้ายโฆษณาให้ท่าน 1 แบบในครั้งแรกเท่านั้น (เนื่องจากเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ลงโฆษณาที่ไม่มีป้ายโฆษณา ทางเราจะออกแบบป้ายโฆษณาให้ครั้งเดียวเท่านั้น ตามข้อมูลที่ได้รับมา และจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแบบป้ายโฆษณาให้อีก) โดยให้ผู้ลงโฆษณาเตรียมข้อมูลรูปภาพ และข้อความโฆษณาสั้นๆ ที่ต้องการใช้ในการโฆษณา เมื่อคลิ๊กที่ป้ายโฆษณาจะลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา

สำหรับผู้ลงโฆษณาที่มีป้ายโฆษณาอยู่แล้ว ให้ทำการส่งไฟล์มาให้กับทางเรา ขนาดไฟล์ป้ายโฆษณาไม่เกิน 200 Kb.

รายละเอียดการลงโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยที่ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 
 
  การโอนเงินค่าลงโฆษณา
 

โอนเงินค่าลงโฆษณาเต็มจำนวน อย่างช้าภายใน 7 วันก่อนกำหนดการลงโฆษณา

 
 
  ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : สำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 885 ราย
เพศ
%
ชาย
55%
หญิง
45%
 
อายุ
%
25-35 ปี
40%
36-45 ปี
30%
46-55 ปี
16%
น้อยกว่า 25 ปี
8%
มากกว่า 55 ปี
6%
 
ระดับการศึกษา
%
ปริญญาตรี
62%
สูงกว่าปริญญาตรี
23%
มัธยมศึกษา
7%
อนุปริญญา
7%
ประถมศึกษา
1%
 
ระดับรายได้
%
มากกว่า 40,000 บาท
38%
20,001 – 30,000 บาท
22%
10,001 – 20,000 บาท
19%
30,001 – 40,000 บาท
15%
ต่ำกว่า 10,000 บาท
6%
 
อาชีพ
%
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
46%
พนักงานบริษัท
30%
ข้าราชการ
11%
พ่อบ้าน / แม่บ้าน
6%
นักเรียน / นักศึกษา
5%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2%
 
ที่อยู่อาศัย
%
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
65%
ภาคกลาง
10%
ภาคใต้
8%
ภาคตะวันออก
6%
ภาคเหนือ
6%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5%
  สรุปผลการสำรวจกลุ่มหลักของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

เพศ : ชาย-หญิง อัตราส่วนไล่เลี่ยกัน

อายุ : กลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ 25-45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - สูงกว่าปริญญาตรี

ระดับรายได้ : สูง - ปานกลาง

อาชีพ : ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท

ที่อยู่อาศัย : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 
 
 

ประวัติเว็บไซต์

เริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความรู้ และข้อมูลในการลงทุนในตลาดทองคำในช่วงปลายปี 2548 ในช่วงเวลานั้นยังไม่ค่อยมีแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดทองคำ และเป็นช่วงที่ตลาดทองคำเริ่มมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากแนวโน้มราคาทองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความผันผวนของราคาทองคำที่เกิดจากการเก็งกำไรของกองทุน จึงได้ทำการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดทองคำ และได้ทำการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์เรื่อยมา เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลในการลงทุนทองคำที่นำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้มีกลุ่มสมาชิกที่ติดตามเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการจดชื่อโดเมนเว็บไซต์ Goldhips.com ในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เพื่อให้กลุ่มสมาชิก และกลุ่มผู้สนใจลงทุนในตลาดทองคำสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป กลุ่มคนทำงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ และกลุ่มนักศึกษา ฐานะทางการเงินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความสนใจในการกระจายการลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้จากเงินเก็บสะสมส่วนตัวหรือของครอบครัว

ประหยัดและคุ้มค่าในการลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเห็นป้ายโฆษณาของผู้ลงโฆษณาโชว์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน พร้อมลูกเล่นในการดึงดูดสายตาและความสนใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยป้ายโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ โดยผู้ลงโฆษณาจ่ายค่าโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ในราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับการลงโฆษณาผ่านทางช่องทางสื่ออื่นๆ และสามารถให้ข้อมูลได้มากเท่าที่ผู้ลงโฆษณาต้องการ เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิ๊กที่ป้ายโฆษณาเพื่อเข้าไปยังลิงค์เว็บข้อมูลของผู้ลงโฆษณา